Termeni si Conditii

VERSIUNE DIN: APRILIE 2024

1. Introducere

(1) Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții (“Termeni și Condiții”) care reglementează accesul la și folosirea platformei de beneficii Benefit (“Platforma”) prin intermediul site-ului  www.benefitsystems.ro, oferită de Benefit Systems SRL (“Benefit”), de regulă, în colaborare cu Organizația care facilitează accesul dumneavoastră (pe parcursul acestui document veți fi denumit și ”Utilizator”).

(2) Platforma aparține BENEFIT SYSTEMS SRL cu sediul social în București, Calea Șerban Vodă nr. 133, clădirea C, et. 1, sector 4, înregistrată la ORC sub nr. J40/845/2013, CUI 31140616.

(3) Aveți acces la platforma Benefit printr-o terță Organizație. Acești Termeni și Condiții sunt valabili indiferent de modul de acces sau de Organizația care vă permite accesul. În plus, Organizația poate avea termeni și condiții suplimentari sau un regulament intern de folosire a platformei de beneficii (“Termeni ai Organizației”) care vor trebui respectați de dumneavoastră.

(4) Vă reamintim că anterior primei folosiri a Platformei, respectiv la momentul primei accesări a acesteia, la activarea Contului dumneavoastră, v-ați dat acordul asupra acestor “Termeni și Condiții”. Tot astfel, după acel moment continuarea folosirii Platformei în timp reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta acești Termeni și Condiții.

(5) În cazul în care nu veți accepta acești Termeni și Condiții ori vă veți retrage ulterior acest accept, nu vom putea încheia un contract cu dumneavoastră, adică nu vom putea să vă livrăm produsele sau să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

(6) Termenii și Condițiile se completează cu prevederile specifice ale diferitelor beneficii și/sau oferte (“Termeni Specifici”) stabilite de fiecare produs sau serviciu în parte și disponibile pe Platformă.

 

1.1. Definiții. Scop

(1) Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

"Avans Salarial" înseamnă valoarea denominată în lei, calculată ca procent din valoarea netă a salariului cuvenit Utilizatorului eligibil din partea Organizației (angajatorul său) în baza contractului individual de muncă încheiat de aceștia, oferită Utilizatorului prin intermediul partenerului Salarium Fintech S.R.L. (cu datele de identificare menționate în paragraful (6) al Secțiunii 4 de mai jos) în baza înțelegerii contractuale dintre acesta din urmă și Organizația respectivă.

Beneficiu”  înseamnă orice bun sau serviciu, voucher, bon de valoare sau reduceri disponibile în diferitele secțiuni ale Platformei conform înțelegerilor dintre Organizații și Benefit.

Buget de beneficii(Bugetul)  înseamnă valoarea denominată în lei alocată de o Organizație unui Utilizator și pe care acesta din urmă o poate utiliza în Platformă conform Termenilor și Condițiilor.

"Cashback” înseamnă acel bonus/discount denominat în lei pe care Utilizatorul îl primește de la CashClub după confirmarea achiziției de către un magazin online, înregistrat în catalogul CashClub, ca fiind legitimă, completă și finalizată în conformitate cu termenii și condițiile CashClub. 

Chatbot Felicia”  înseamnă asistentul digital pus la dispoziție de către Benefit, în favoarea Utilizatorilor, în cadrul Platformei și/sau pe rețelele de socializare, prin care sunt furnizate informații generale privind serviciile și produsele Benefit.

Comanda”  înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care acesta își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu un Furnizor printr-un mijloc de comunicare la distanță.

Cont”  înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul acestuia în Platformă (de ex., Comenzi anterioare, Bugetul disponibil etc.).

Contract”  înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Benefit și Utilizator fără prezența fizică simultană a acestora, prin intermediul Platformei sau în afara acesteia între Furnizor si Beneficiar, însă în legătură cu ofertele disponibile pe Platformă, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Beneficii, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator și acceptarea ei de către Benefit/Furnizor, cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor și produselor Furnizorului.

Furnizorul”  înseamnă orice entitate juridică ale cărei Produse sunt puse la dispoziția Utilizatorilor în Platforma noastră, unele dintre ele putând fi achiziționate din Platformă după plasarea comenzii, altele, cum ar fi cazul produselor financiare (oferite de bănci, societăți de asigurare, fonduri de pensii) ori cele aferente biletelor de valoare putând fi doar solicitate prin intermediul Platformei, urmând a fi achiziționate direct de la Furnizorii acestor servicii.

Platforma”  înseamnă aplicația web deținută de Benefit având domeniul  www.benefitsystems.ro  și subdomeniile acestuia și care utilizează logo-uri ale Benefit, prin intermediul căreia sunt prezentate Produsele oferite spre vânzare, precum și alte Beneficii, iar Utilizatorii pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Platformă ori pot solicita celelalte tipuri de Beneficii. De asemenea, Platforma este folosită în unele cazuri pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

Produse”  înseamnă orice bunuri sau servicii prezentate sub formă de Beneficii care sunt puse la dispoziția Utilizatorului ori oferite acestuia în Platformă, mai puțin cele care nu pot fi achiziționate decât direct de la Furnizori (de ex. produsele financiare, biletele de valoare ori produsele și serviciile achiziționate de pe site-urile sau punctele de lucru ale Furnizorilor prin utilizarea unor Beneficii).

Organizația”  înseamnă angajatorul dumneavoastră, unul dintre organizatorii unui program de stimulente financiare sau de loialitate (Incentive&Reward), partener Benefit sau una dintre companiile partenere Benefit care se află într-un raport juridic cu Utilizatorul.

Tranzacție”  înseamnă operațiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Benefit, a unei sume de bani ca urmare a vânzării unui Produs. Tranzacția presupune, după caz, folosirea soldului disponibil al Bugetului și/sau cardul bancar al Utilizatorului.

Utilizator”  înseamnă persoana fizică considerată eligibilă printr-o decizie internă a unei Organizații pentru a beneficia de facilitățile Platformei și care deține, ca urmare a acestei decizii, un Cont activ în Platformă. Orice referire la ”dumneavoastră” are în vedere calitate de Utilizator al Platformei.

(2) Titlurile sunt incluse în acest document pentru ușurința parcurgerii și a structurării documentului și nu vor afecta interpretarea acestuia.

(3) Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de secțiunea Platformei intitulată Prelucrarea datelor cu caracter personal, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime secțiunea Prelucrarea datelor cu caracter personal.

(4) Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și Condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori în orice moment pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”. Relația dintre Furnizor/Benefit și Utilizator va fi guvernată de forma Termenilor și Condițiilor la momentul accesării Platformei, respectiv plasării Comenzii.

(5) Acești Termeni și Condiții aplicabili vânzării online sunt disponibili Utilizatorului pentru stocare și reproducere.

 

2. Politica Platformei. Caracteristici principale ale vânzării online de către Benefit

(1) Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui Utilizator care are un Cont activ, acționează cu un scop legitim și are intenția de a achiziționa de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor Termeni și Condiții.

(2) Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau pe afiliații/partenerii noștri (prin ”afiliați” înțelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare, cum ar fi, de ex., Furnizorii Produselor listate în Platformă).

(3) Ne rezervăm dreptul de a vă refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea dumneavoastră, dacă aveți un comportament care poate prejudicia interesele noastre sau ale afiliaților/partenerilor noștri sau dacă utilizați în mod abuziv Platforma.

(4) Prin utilizarea Platformei și, după caz, înregistrarea unei Comenzi, acceptați și sunteți de acord cu forma de comunicare la distanță (de ex., telefonic sau prin e-mail) prin care noi ne derulăm operațiunile, precum și cu eventuala comunicare a anumitor elemente de identificare ale dumneavoastră către Furnizori pentru ca aceștia să poată finaliza și executa Comanda dumneavoastră.

(5) Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligație în sarcina noastră, acestea au exclusiv un rol de prezentare și informare. Vom depune toate diligențele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețurile, Produsele și specificațiile acestora prezentate pe Platformă, dacă însă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu specificațiile Produselor au fost, din orice motiv, afișate eronat pe Platformă și ați plasat o Comandă, vă vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la plasarea comenzii, în legătură cu o astfel de eroare, în scopul asigurării unei informări corecte, complete și precise a utilizatorilor platformei.

(6) Vom putea publica pe Platformă, în secțiunea de Oferte Speciale, informații despre Produse și/sau promoții care sunt disponibile pentru Utilizatori într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

(7) Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoții sau campanii de orice tip se vor supune și termenilor și condițiilor aplicabile respectivei campanii sau promoții, astfel cum sunt stabilite.

(8) Vă rugăm să aveți în vedere că din Contract fac parte atât acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire, precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și dumneavoastră cu privire la Comandă, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic), cât și condițiile specifice ale Produsului, astfel cum apar în secțiunea de descriere a acestuia.

(9) Ne puteți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau problemă în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei, este posibil să aveți la îndemână, în viitor, și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul dumneavoastră de Utilizator, rețele de socializare etc.), pe care vi le vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne anunțați în legătură cu aceste aspecte/erori anterior emiterii notificării de plasare a Comenzii sau începerii prestării Serviciilor, modificările nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.

(10) Pentru mai multe detalii ale modului în care puteți interacționa cu Platforma este posibil ca, la solicitarea Organizației, Benefit să pună la dispoziția dumneavoastră Manualul de Utilizare a Platformei, ipoteză în care acesta va putea fi consultat într-o secțiune distinctă ce va fi vizibilă pentru dumneavoastră în Platformă.

(11) Puteți selecta din secțiunea Contul Meu – Preferințe de comunicare  să primiți diverse comunicări comerciale de la noi (”Newsletter”), pentru a fi la curent cu noile produse sau servicii disponibile în Platformă, pentru a vă îmbunătăți experiența de shopping și a vă ajuta să beneficiați de oferte avantajoase. Bineînțeles, vă puteți modifica oricând opțiunea în cadrul aceleiași secțiuni sau direct prin accesarea link-ului disponibil de la finele fiecărui newsletter primit.

(12) În principiu, Benefit ca asigura disponibilitatea Platformei 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția situațiilor în care accesul este întrerupt, când sunt necesare pauze pentru mentenanță/ updatare sau în alte situații care nu se datorează conduitei Benefit.

(13) De asemenea, veți fi anunțat lunar, prin e-mail, despre situația Bugetului de beneficii, valabilitatea acestuia, precum și termenul limită în care puteți efectua comenzi în cursul lunii, ulterior acestui termen perioada de alegere a beneficiilor pentru luna respectivă fiind încheiată.

 

3. Accesarea Platformei

(1) Ca regulă, accesul dumneavoastră la Platformă este facilitat în anumite condiții de către Organizația cu care aveți un raport juridic (de ex., contract individual de muncă, regulament de campanie de vanzari).

(2) Organizația deschide și închide Conturile pe care Utilizatorii le pot accesa pe baza adresei de email și a parolei generate automat; Organizația deschide respectivele Conturi pe baza reglementărilor sau deciziilor interne comunicate către Benefit.

(3) Benefit poate asista Organizația în deschiderea și închiderea Conturilor de acces numai la cererea expresă a Organizației. Benefit nu poate deschide, închide sau modifica în orice fel Conturile de acces fără acordul specific al Organizației și nu este responsabilă pentru conturile închise / deschise / modificate incorect de către Organizație sau la cererea Organizației.

(4) Crearea Contului, activarea și accesul dumneavoastră sunt asigurate prin intermediul adresei de email și a parolei puse la dispoziția Utilizatorului de către Organizație sau Benefit, după caz. Sunteți direct responsabil pentru asigurarea confidențialității și securității acestor date de acces; vă recomandăm să memorați parola și să nu o comunicați niciunei terțe persoane.

(5) Este posibil ca Organizația să vă ofere acces doar la anumite secțiuni ale Platformei, în funcție de raportul juridic dintre dumneavoastră și Organizație și reglementările interne ale Organizației.

 

4. Beneficiile oferite

(1) Beneficiile pe care le aveți la dispoziție sunt selectate de Organizație fie din Beneficiile Flexibile ori Ofertele Speciale disponibile pe Platformă, fie din ofertele disponibile în Platformă pentru categoria de Utilizatori care nu au calitate de angajați ai unei Organizații, fie din Beneficiile furnizate direct Organizației de către terți furnizori proprii (“Furnizorii Organizației”) înglobate în secțiunea de Beneficii Fixe. Benefit înrolează/include în permanență noi Beneficii, dar nu le poate pune la dispoziția dumneavoastră decât cu acordul Organizației din care faceți parte (“Beneficii Oferite”).

(2) Benefit vă stă oricând la dispoziție pentru adăugarea, la cerere, a noi beneficii (“Beneficii la cerere”) în catalogul de beneficii (“Catalog”). Puteți trimite cererile pentru înrolarea noilor beneficii la adresa  support@benefitonline.ro, iar Benefit va depune eforturi rezonabile pentru a adăuga Beneficiile la cerere în Catalog, fără a se obliga însă să includă Beneficiile respective în Catalog. Odată adăugate în Catalog, aceste Beneficii se supun aprobării Organizației dumneavoastră pentru a putea deveni Beneficii Oferite în secțiunea de Beneficii Fixe sau Beneficii Flexibile sau în secțiunea de Beneficii pentru categoria de Utilizatori care nu au calitate de angajați ai unei Organizații. Beneficiile din Catalog, fie că provin din Beneficii la Cerere sau au fost furnizate în prealabil de către Benefit, sunt disponibile tuturor Organizațiilor clienți Benefit. Organizațiile respective decid dacă aceste beneficii vor deveni Beneficii oferite Utilizatorilor cărora le facilitează accesul conform raporturilor juridice existente între Utilizatori și respectiva Organizație.

(3) Utilizatorii pot accesa Beneficiile Oferite în cuantumul și în limitele stabilite de Organizație și de reglementările legale în vigoare. Fiecare Beneficiu poate fi supus unor Termeni Specifici stabiliți de Organizație, de Benefit, Furnizor sau de reglementările legale în vigoare. Acești Termeni Specifici sunt disponibili și menționați pe Platformă la fiecare Beneficiu în parte.

(4) Cu excepția Beneficiilor Fixe, Benefit poate modifica oricând conținutul Beneficiilor și cel din secțiunea de Oferte Speciale, fără însă a afecta Comenzile lansate de dumneavoastră anterior acestor modificări, Comenzi care vor rămâne supuse Termenilor Specifici și Termenilor și Condițiilor existente la data plasării Comenzii dumneavoastră.

(5) Benefit face toate eforturile pentru a vă prezenta cu maximă corectitudine culorile, mărimile, dimensiunile și descrierea Beneficiilor. De aceea, imaginile referitoare la Beneficii sunt cu titlu de exemplu, pentru o corectă informare asupra conținutului și particularităților acestora.

Bugetul de beneficii

(1) Unele Organizații pot decide acordarea unui Buget către unul, mai mulți sau toți Utilizatorii cărora le facilitează accesul conform raporturilor juridice preexistente între aceștia.

(2) Alocarea Bugetului

i. Bugetul alocat, cuantumul acestuia, beneficiile ce pot fi accesate cu disponibilul acestui Buget, Utilizatorii care primesc Buget și valabilitatea acestuia sunt definite de către fiecare Organizație în parte.

ii. Benefit poate asista Organizația în alocarea și modificarea Bugetului dedicat fiecărui Utilizator numai la cererea expresă a Organizației. Cu toate acestea, Benefit nu va fi răspunzător față de Organizație pentru obligațiile sau prejudiciile suferite de aceasta, direct sau indirect, pentru completarea oricăror declarații către autoritățile competente ori calcularea, reținerea și/sau plata oricăror impozite și contribuții prevăzute de lege, ca urmare a alegerii Organizației

iii. Benefit nu poate aloca / retrage / modifica bugetul la cererea Utilizatorului decât cu acordul Organizației.

(3) Implicațiile fiscale ale Bugetului

i. Beneficiile alese de către Utilizator din Bugetul pus la dispoziție de către Organizație reprezintă, din punct de vedere fiscal, venituri oferite de Organizație către Utilizator și se supun legislației fiscale în vigoare la data alegerii destinației pentru care vor fi folosite de Utilizator, în funcție de natura relației dintre Organizație și Utilizator. În consecință, fiecare Beneficiu accesat de către Utilizator poate fi supus impozitării conform legislației fiscale în vigoare la momentul plasării Comenzii, așa cum este indicat pe Platformă la fiecare Beneficiu în parte, pentru a facilita înțelegerea modului în care alegerile dumneavoastră pot atrage după sine calcularea și reținerea unui impozit sau a unei contribuții, după caz.

ii. Benefit și Organizația identifică dispozițiile din legea fiscală aplicabilă fiecărui Beneficiu în parte și afișează impactul fiscal al fiecărei alegeri. Pot exista situații în care Organizația alege să suporte integral sau parțial o parte din impactul fiscal, situație în care Platforma va afișa doar taxele ce rămân (dacă e cazul) în sarcina Utilizatorului.

(4) Valabilitatea Bugetului

i. Valabilitatea Bugetului alocat depinde de decizia Organizației. În general, Bugetul este valabil doar pentru luna în care a fost încărcat, dar soldul disponibil la finele lunii se poate reporta de la o lună la alta sau chiar de la un an la altul, în funcție de decizia Organizației. Benefit nu poate modifica valabilitatea Bugetului alocat fără confirmarea expresă a Organizației.

ii. De asemenea, soldul disponibil al Bugetului nu mai poate fi utilizat din momentul în care Utilizatorul își pierde calitatea de Utilizator sau calitatea care îi permitea accesul la Platformă conform regulilor interne ale Organizației (de exemplu, dar nelimitându-se la, pierderea calității de angajat al unui angajator, pierderea calității de colaborator al Organizației, pierderea calității de asigurat al unui asigurator sau pierderea calității de client al unui furnizor care oferă accesul la Platformă). De vreme ce pierderea calității de Utilizator nu are legătură cu deciziile Benefit, ea devine efectivă în Platformă de la data comunicării de către Organizație a acestei schimbări. Cu toate acestea, dacă dumneavoastră veți lua la cunoștință de pierderea calității de Utilizator înaintea Benefit, dar veți continua să folosiți soldul disponibil al Bugetului dumneavoastră înainte de implementarea în Platformă de către Benefit a deciziilor Organizației, precizăm că este posibil ca Organizația să urmărească recuperarea de la dumneavoastră a sumelor cheltuite fără drept din respectivul Buget.

(5) Bugetul de Cashback

i. Pentru achizițiile efectuate de către Utilizator la partenerii listați în cadrul secțiunii dedicate CashClub din Platformă, acesta din urmă va calcula și va oferi Utilizatorului un bonus sub forma de Cashback conform termenilor și condițiilor CashClub.

ii. Cashback-ul va fi primit de Utilizator într-un portofel distinct de cel de Beneficii, conform termenilor și condițiilor CashClub  după efectuarea achiziției menționate la punctul i. de mai sus și va putea fi utilizat pentru achitarea (totală sau parțială) bunurilor și serviciilor achiziționate din secțiunea de Oferte Speciale.

iii. Mai multe informații privind relația dintre Utilizator și CashClub sunt disponibile aici.

(6) Avansul Salarial 

i. Avansul Salarial este disponibil acelor Utilizatori pentru care Organizația (angajatorul lor) a comunicat eligibilitatea pentru  accesarea acestui serviciu.

ii. Serviciile aferente Avansului Salarial sunt efectuate exclusiv de către Salarium Fintech S.R.L. (societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/970/2020, C.U.I. 43081408) – „Salarium”, Benefit neavând nicio responsabilitate în legătură cu prestarea acestora. Răspunderea față de Utilizator cu privire la calculul ori transferul Avansului Salarial, precum și toate activitățile conexe aparține exclusiv Salarium.

iii. Pentru a beneficia de Avansul Salarial, Utilizatorul trebuie să acceseze serviciile Salarium și să achite contravaloarea unui abonament din Bugetul de beneficii, după caz, prin intermediul Platformei. Informații specifice privind valoarea Avansului Salarial, costul ori durata abonamentului, după caz, etc. sunt disponibile în secțiunea dedicată din cadrul Platformei.

iv. Ulterior accesării serviciilor Salarium și achitării contravalorii abonamentului în Platformă, după caz, Utilizatorul se va putea conecta în aplicația Salarium (www.salarium.ro) în vederea solicitării serviciilor aferente de Avans Salarial.

v. Avansul Salarial va fi disponibil Utilizatorilor începând cu luna următoare celei în care au accesat serviciul.

vi. Mai multe informații privind relația dintre Utilizatori și Salarium sunt disponibile aici.

 

(1) Alegerea Beneficiilor se face doar online sau prin aplicațiile puse la dispoziție de Benefit și interconectate cu Platforma, după autentificarea cu username (de ex., adresa de email) și parola, utilizând pentru achitarea alegerilor făcute atât Bugetul pus la dispoziție de către Organizație, cât și bugetul propriu sau coplata (parțial din Buget și parțial din bugetul propriu).

(2) Veți putea plasa o Comandă exclusiv pe Platformă, conform indicațiilor de mai jos. Echipa de suport Benefit vă stă la dispoziție și vă poate ajuta în alegerea beneficiilor, dar nu poate prelua comenzi telefonice sau pe email.

(3) Veți putea plasa o Comandă, formată din unul sau mai multe Produse, prin intermediul Platformei, accesând Produsul dorit și alegând opțiunile asociate acestuia și puse la dispoziție de Platformă. În cazul în care vi se solicită anumite informații ori exprimarea unor opțiuni la momentul alegerii unui Beneficiu, atunci comanda nu va putea fi plasată în Platforma Benefit fără completarea câmpurilor ori exprimarea opțiunilor solicitate.

(4) Atunci când plata (fie din soldul disponibil în cadrul Bugetului, fie utilizând coplată ori plata exclusivă cu cardul Utilizatorului) este făcută direct pe Platformă, alegerea Beneficiilor se face în doi pași: primul pas - prin selectarea Beneficiului și al doilea - prin acceptarea condițiilor și metodei de plată. Doar după parcurgerea celor doi pași și finalizarea comenzii se consideră ales respectivul Beneficiu. Benefit nu poate lua în considerare alegerile parțiale, pentru care nu s-au îndeplinit ambii pași.

(5) Comenzile pot fi plasate oricând, dar ca regulă vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 9-18. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare. În cazul Produselor livrate electronic, este posibil ca procesarea să intervină în mod automat și Produsul să fie livrat imediat după efectuarea Tranzacției.

(6) Alegerea unui Produs pentru care nu s-a finalizat comanda nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului ori la debitarea Bugetului ori a cardului dumneavoastră.

(7) Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către dumneavoastră a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi, astfel cum sunt indicate expres pe Platformă în funcție de Produs și de secțiunea din site din care a fost achiziționată.

(8) Pentru acele Produse care necesită o execuție (manufacturare) ori personalizarea acestora, un reprezentant al nostru ori al unui Furnizor care poate executa comanda vă va contacta prin e-mail sau telefon pentru a gestiona împreună cu dumneavoastră respectiva Comandă.

(9) Prin finalizarea Comenzii ne confirmați că toate datele pe care le-ați furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, recunoașteți în mod explicit că respectiva Comandă implică obligația dumneavoastră fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată prin mijloacele de plată disponibile în Platformă (Buget și/sau card de debit/credit al Utilizatorului).

(10) Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord că putem să vă contactăm, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea dumneavoastră pentru finalizarea și procesarea Comenzii. Lipsa unui răspuns din partea dumneavoastră, prin una din modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Platformă, la solicitările noastre poate duce la imposibilitatea de livrare a Produselor.

(11) Produsele cumpărate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal al Utilizatorilor ori apropiaților acestora. Ne rezervăm dreptul de a limita achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Utilizator, numărul putând fi determinat în mod independent de către Benefit.

(12) Unele Beneficii obținute prin intermediul Platformei nu pot fi ulterior utilizate pentru plasarea sau achitarea unei Comenzi prin intermediul Platformei, respectiv acele Beneficii care se prezintă sub forma unor vouchere de valoare sau de discount ale diferiților Furnizori. În asemenea situații Beneficiile respective vor putea fi folosite pe site-urile ori la punctele de lucru ale Furnizorilor menționați în acele vouchere. Utilizatorul accesează Beneficiul descărcând un voucher electronic care în unele cazuri va trebui printat, conform mențiunilor asociate acelei comenzi. Benefit face toate eforturile ca toți Furnizorii să recunoască imediat orice voucher/cod prezentat de Utilizator la achiziția unui bun sau serviciu oferit de acel Furnizor; dacă Furnizorul nu acceptă un voucher emis prin intermediul Platformei, atunci Benefit se va îndrepta împotriva acestuia conform contractului semnat între Benefit și respectivul Furnizor, urmând a-l despăgubi pe Utilizator în limita valorică menționată în voucher..

(13) Fiecare voucher/cod de discount disponibil pentru Utilizatori în Platformă are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Furnizori conform politicilor proprii. Informațiile despre voucherele/codurile de discount disponibile sunt publicate pe Platformă sau înscrise pe voucher.

Prin excepție de la prevederile paragrafului (12) de mai sus, Benefit nu este responsabil pentru modificarea valabilității voucherelor/codurilor de discount disponibile în Platformă, anularea reducerilor, restricționarea acestora sau orice altă modificare a condițiilor de reduceri de către Furnizori.

(14) Prin finalizarea alegerii, Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

(15) Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Benefit și/sau Furnizorul pot să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Furnizor sau Benefit, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului pentru furnizarea Beneficiului.

(16) Benefit va putea anula o Comandă plasată de un Utilizator, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de dumneavoastră, în următoarele cazuri:

(a) banca emitentă a cardului nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online;

(b) procesatorul de carduri cu care noi colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;

(c) datele pe care ni le furnizați cu ocazia accesării Platformei pentru plasarea Comenzii sunt incomplete sau incorecte;

(d) considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Platformei și plasarea Comenzii urmăriți un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii Benefit sau Furnizorilor noștri;

  (e) oricare dintre Termenii și Condițiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai

 

6. Chatbot Felicia

(1) Serviciul de asistență digitală realizat prin Chatbot-ul Felicia vizează obținerea de informații generale privind serviciile și produsele Benefit și este disponibil în cadrul Platformei și pe rețelele de socializare: Facebook Messenger. Rețele de socializare în cadrul cărora este disponibil serviciul pot fi modificate de către Benefit în orice moment, noua listă a acestora fiind opozabilă Utilizatorilor de la data publicării în Platformă a prezentelor T&C modificate.

(2) Chatbot-ul Felicia nu are competența de a îndeplini niciuna dintre funcționalitățile puse la dispoziția Utilizatorului prin Platforma, enumerate la pct. 3 , pct. 4, pct. 5 și pct. 6 de mai sus.

(3) Utilizatorul a luat la cunoștință că Chatbot-ul Felicia este destinat să furnizeze exclusiv informații cu caracter general, orice solicitare adresată Benefit (de exemplu plasarea Comenzilor, cereri de modificare a Bugetelor, cereri de crearea/dezactivare a Conturilor, cereri de modificare a Furnizorilor disponibili pe Platforma, cereri de adăugare/modificare a Beneficiilor din Platforma etc.) se face exclusiv prin mijloacele dedicate din cadrul Platformei și/sau prin mijloace de comunicare la distanță – la adresele de e-mail, numerele de telefon sau sediul Societății menționate pe site-ul  www.benefitsystems.ro.
 

7. Prețuri. Facturare. Plată

(1) Fără a afecta Comenzile finalizate de dumneavoastră, vom putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.

(2) Pentru acele produse sau servicii care nu pot fi achiziționate direct din Platformă și pentru care Utilizatorul primește vouchere și/sau reduceri, prețul de achiziție al acestora este cel afișat de Furnizor la data utilizării voucherului sau reducerii respective pe site-ul său, în punctele sale de lucru.

(3) Ca regulă generală, vă vom transmite factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate în format electronic, pe e-mail și/sau în contul dumneavoastră de Utilizator, pe care vă încurajăm să-l verificați constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folder-ul SPAM, așadar vă rugăm să verificați și acolo).

(4) Tranzacția aferentă achiziției contra cost a unui Beneficiu presupune:

i. În cazul Beneficiilor pentru categoria de Utilizatori care nu au calitate de angajați ai unei Organizații  sau a Beneficiilor Flexibile, achitarea acestora se va realiza în principal din soldul disponibil al Bugetului la nivelul Platformei, în limitele legale și condițiile stabilite de Organizație, diferența de valoare dintre prețul unui Produs comandat și soldul disponibil al Bugetului urmând a fi achitată de Utilizator printr-o plată online prin intermediul unui instrument de plată de tip card bancar, iar

ii. în cazul Ofertelor Speciale, Utilizatorul poate opta

(a) fie pentru achitarea în tot sau în parte a prețului prin utilizarea soldului disponibil al Bugetului, diferența de preț putând fi achitată de Utilizator printr-o plată online prin intermediul unui instrument de plată de tip card bancar

(b) fie pentru achitarea în tot a prețului Produsului direct prin intermediul unui instrument de plată de tip card bancar.

 

8. Livrarea Produselor

(1) În funcție de specificitatea Produselor conținute în Beneficii, livrarea acestora se va putea face fie în format electronic (atunci când vorbim de produse/servicii digitale) pe adresa de e-mail a Utilizatorului ori în Contul acestuia de pe Platformă, fie, după caz, în format fizic la o adresă comunicată de Utilizator la momentul plasării Comenzii, în termenul comunicat înainte de finalizarea Comenzii (în general această informație o veți găsi după descrierea Beneficiului în capitolul Cum să comandați). Vă rugăm să rețineți că acest termen de livrare este unul orientativ și că poate suferi modificări, despre care vom depune toate eforturile să vă notificăm în timp util. Nu vom răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile nouă ori cele generate de culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).

(2) Livrarea Produselor se va face, de la caz la caz, contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care vă vor fi comunicate înainte de finalizarea Comenzii. Dacă este cazul, vă vom informa cu privire la modalitățile de livrare disponibile și veți putea alege una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.

(3) Produsele digitale, precum și reducerile ori voucherele vor fi livrate în format electronic, prin furnizarea unui cod, link de descărcare sau altă metodă pe care o punem la dispoziție și pe care o vom comunica pe e-mail-ul disponibil ori în Contul dumneavoastră de Utilizator.

(4) Benefit își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința sa și care includ, dar nu sunt limitate la: evenimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

 

9. Dreptul de retragere al Utilizatorului

(1) Pentru Produsele achiziționate direct de pe Platforma Benefit, se vor aplica integral dispozițiile prezentei secțiuni.

(2) Pentru serviciile financiare, de asigurări, bilete de valoare, precum și pentru acele produse sau servicii achiziționate de la Furnizori, de pe site-urile acestora, în baza voucherelor nominale sau de reducere, dreptul de retragere se va supune termenilor și condițiilor menționate pe site-urile acelor Furnizori.

(3) În cazul Produselor fizice Utilizatorul poate denunța unilateral Contractul, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice (”perioada de retragere”), fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri în afara celor stabilite de lege.

(4) Perioada de retragere expiră în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la:

(a) data încheierii Contractului, în cazul Contractelor ce au ca obiect prestări de servicii;

(b) ziua în care Utilizatorul sau un terț, altul decât transportatorul și care este indicat de Utilizator, intră în posesia fizică a produselor conținute în Beneficiu.

        (c) ziua la care Utilizatorul sau un terț, altul decât transportatorul, indicat de Utilizator, intră în posesia fizică a ultimului produs, în cazul unei Comenzi privind Produse multiple comandate de Utilizator printr-o singură                      Comandă şi livrată separat;

       (d) ziua la care Utilizatorul sau un terț, altul decât transportatorul, indicat de Utilizator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese, în cazul unei Comenzi privind livrarea unui Produs constând din mai multe loturi           sau părți;

       (e) ziua la care Utilizatorul sau un terț, altul decât transportatorul, indicat de Utilizator, intră în posesia fizică a primului Produs, în cazul unei Comenzi pentru livrarea periodică de Produse pentru o perioadă de timp determinată.

(5) Pentru exercitarea dreptului de retragere, trebuie să informați în scris Benefit, pentru Beneficiile vândute direct de Benefit, cu privire la decizia dumneavoastră de retragere din Contract. În acest scop, vă rugăm fie să completați și să transmiteți electronic acest formular de retragere, fie să formulați o declarație neechivocă, în care vă exprimați decizia de retragere din Contract, pe care o veți trimite la adresa sediului social al Benefit sau pe adresa de e-mail  support@benefitonline.ro, folosirea formularului nefiind însă obligatorie.

(6) Cu excepția cazului în care Benefit s-a oferit să recupereze Produsele, Utilizatorul returnează Produsele sau le înmânează Benefit sau unei persoane autorizate de aceasta să recepționeze Produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Utilizatorul a comunicat decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise de Utilizator către Benefit înainte de expirarea perioadei de 14 (paisprezece) zile calendaristice.

(7) Utilizatorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care Benefit acceptă în mod expres și în scris să suporte acele costuri și informează despre asta Utilizatorul. Utilizatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

(8) Pentru produsele vândute de Benefit și returnate în condițiile de mai sus acesta rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Utilizatorului, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care este informat în legătură cu decizia Utilizatorului de a se retrage din Contract.

(9) Rambursarea sumelor se efectuează utilizând aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Utilizator pentru Tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Utilizatorul și-a exprimat intenția pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, Utilizatorului i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. În cazul în care Benefit nu s-a oferit să recupereze Produsele, putem amâna rambursarea până la data la care Benefit primește înapoi Produsele sau până la momentul la care Utilizatorul a furnizat dovada că a transmis înapoi Produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

(10) Nu se asigură dreptul de retragere în cazul:

(a) serviciilor, după prestarea acestora, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea Contractului;

(b) furnizării Beneficiilor executate după specificațiile prezentate de Utilizator sau personalizate în mod clar;

(c) furnizării de produse fizice care sunt susceptibile de a se deteriora sau expira rapid;

(d) furnizării de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Utilizator;

(e) furnizării de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

(f) contractelor în legătură cu care Utilizatorul a solicitat în mod special să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, se prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Utilizator sau se furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de reparație, dreptul de retragere aferent respectivelor servicii sau produse suplimentare va fi supus condițiilor Furnizorului;

(g) produselor/serviciilor pentru care nu este posibilă returnarea produselor conform legislației în vigoare (ie. bilete la evenimente, produse alimentare, produse cosmetice etc.)

(h) voucherelor, cupoanelor sau reducerilor obținute prin intermediul Platformei și ale căror beneficii nu sunt reversibile.

 

10. Garanții

(1) Toate produsele fizice de folosinţă îndelungată achiziționate de pe Platformă beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

(2) Pot exista condițiile de acordare a garanției comerciale a produselor fizice achiziționate prin intermediul Platformei în măsura în care vor fi prevăzute în ofertele de achiziționare respectivelor produse, ipoteză în care aceasta se va supune prevederilor din certificatul de garanție oferit de Furnizorul sau de producătorul acelor produse.

 

11. Proprietate Intelectuală

(1) Platforma Benefit și tot ce cuprinde aceasta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile, platforma software, Chatbot-ul Felicia, denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Platformă, conținutul acesteia ori deținute sau utilizate de Benefit sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Benefit sau, după caz, a licențiatorilor acestuia. Utilizatorul nu va avea niciun drept și nicio pretenție cu privire la acestea și nu va acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute mai sus.

(2) Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic sunt și rămân proprietatea exclusivă a Benefit sau a Furnizorilor, după caz. Utilizatorul trebuie să respecte toate notificările cu privire la drepturile asupra proprietăţii intelectuale sau/și alte drepturi de proprietate şi nu are dreptul de a modifica Platforma şi datele de pe acesta în niciun mod sau dreptul de a transmite şi de a prezenta în mod public, sau de a distribui sau utiliza în alt fel aplicația şi datele incluse pe aceasta în orice scop de natură publică sau comercială, exceptând situaţia în care prin prezenta se acordă o permisiune în acest sens.

(3) Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Platformă ori alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțesc, dacă acestea există.

(4) Orice mărci, semne, logo-uri (în cele ce urmează denumite în mod colectiv „Mărcile”) afișate în Platforma Benefit or în legătură cu Serviciile Benefit și/sau produsele și/sau serviciile partenerilor Benefit sunt Mărci înregistrate și/sau neînregistrate aparținând Benefit și/sau altor societăți partenere. Niciun conținut sau secțiune a Platformei Benefit și/sau nicio trimitere sau referire la Serviciile Benefit nu poate fi interpretat/ă ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza vreo Marcă sau un derivat al acesteia.

(5) Utilizatorul nu are dreptul să copieze, modifice, creeze opere derivate, distribuie, vândă, publice sau să închirieze nicio parte a Platformei Benefit. Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă aferent programelor de calculator utilizate pentru Platforma Benefit. Eventuala reproducere, reeditare, uploadare, anunţare, distribuire sau transmitere sau orice altă utilizare a Conţinutului / Mărcilor în alt mod sau cu alte mijloace în scop comercial sau în alte scopuri se permite doar în baza unei autorizaţii scrise conferite în prealabil de Benefit. Apariţia Conţinutului pe Site nu poate fi considerată în nicio situaţie drept transfer sau cedare de autorizaţie sau drept de utilizare a oricăruia dintre elementele de mai sus.

 

12. Răspundere

(1) Benefit nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a:

i. defectelor sau viciilor Produselor achiziționate de la Furnizorii din Platformă;

ii. neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase de către Furnizor a oricăreia din obligațiile sale asumate conform Comenzii;

iii. utilizării necorespunzătoare a Produselor livrate;

(2) Benefit nu va răspunde pentru niciun prejudiciu de natură directă sau indirectă cauzat de:

i. pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Benefit ori sunt generate de conduita unor terţi sau prin erori din partea Utilizatorului, disfuncționalități tehnice ale Platformei cum ar fi imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă ori întârzieri în plasarea unei Comenzi,

ii. disfuncționalități ale serviciului de internet sau a serverului pe care îl pune la dispoziţia Utilizatorilor generate de viruși sau alte componente ale unor software-uri ori de către terțe persoane rău intenționate și care ar putea dăuna Utilizatorilor sau terminalelor/aplicațiilor folosite de aceștia cu ocazia accesării Platformei sau

iii. disfuncționalități determinate de acțiunile pe care Utilizatorii le întreprind pe baza informaţiilor disponibile pe Platformă sau a Beneficiilor achiziționate;

​iv. caracterul incomplet, inactual, inexact, incorect sau nesigur în orice fel al informațiilor obținute prin intermediul Chatbot-ului Felicia.

(3) Toate limitările de răspundere ale Benefit prevăzute în acești Termeni și Condiții se vor aplica inclusiv în situația în care Benefit are calitatea de Revânzător, cu excepția cazului în care se stipulează altfel.

(4) În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, Benefit va răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.

(5) Benefit nu oferă consultanță fiscală și nu își asuma nicio obligație în privința impozitării corecte a Beneficiilor. Benefit operează platforma pentru Organizație, iar aceasta este singura responsabilă pentru aplicarea corectă a impozitării Beneficiilor.

(6) Chiar dacă oferim tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale şi asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu ţin de Benefit. În acest sens, Benefit nu poate garanta că utilizarea de către Utilizator a Platformei Benefit va fi confidențială. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie în Platforma Benefit poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul și când utilizează Platforma Benefit. Cauzele care pot duce la compromiterea informațiilor pot fi: folosirea unul browser nesigur sau neactualizat, utilizarea unei rețele nesigure, utilizarea unei tehnologii sau a unui sistem de operare ieșit din uz sau infectat cu malware etc. Benefit nu poate fi făcut răspunzător pentru pierderea confidențialității, integrității sau disponibilității informațiilor pe motive aflate în afara responsabilităților sale.

(7) Anumite funcționalități ale Platformei Benefit permit Utilizatorilor posibilitatea de a încărca și genera o serie de date (cum ar fi: adeverințe, acorduri angajator etc.), opinii, review-uri (denumit in continuare „Conținut publicat de Utilizator”).

Regulile aplicabile cu privire la Conținutul Publicat de Utilizatori:

a) Utilizatorul este singurul responsabil pentru Conținutul publicat de acesta, garantând că acesta nu va încalca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei terțe părți.

b) Se interzice distribuirea prin intermediul Platformei Benefit de Conținut publicat de Utilizator cu caracter pornografic sau ofensator, care descrie orice formă de violență sau cruzime, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care prezintă consum de droguri sau alte substanțe ilegale, care prezintă consum de alcool, care promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială, are caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, sau care poate aduce în orice alt mod prejudicii unei persoane și/sau încalcă dreptul la imagine al unei persoane, sau care este protejat de drepturi de autor;

c) Se interzice distribuirea prin intermediul Platformei Benefit de Conținut publicat de Utilizator afectat de viruși sau coduri de programe, fișiere corupte sau programe menite sa întrerupă, să distrugă sau să limiteze buna funcționalitate a unui software, hardware, a unei rețele, a unui server sau a altor echipamente.

(8) Dreptul de acces în Platformă acordat Utilizatorului în baza acestor Termeni si condiții este personal, non-exclusiv și non-transferabil.

(9) Prin crearea contului și utilizarea Serviciilor Benefit prin intermediul Platformei Benefit, Utilizatorul declară și înțelege, în mod expres, că:

a) toate informațiile furnizate sunt complete, adevărate și exacte;

b) nu are dreptul să dețină mai mult de un cont de Utilizator, cu excepția cazului în care Benefit permite acest lucru;

c) nu are dreptul să modifice, copieze, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau să vândă orice fel de informaţii sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul Platformei Benefit;

d) este pe deplin responsabil de realizarea şi menținerea unor proceduri interne de securitate adecvate pentru dispozitivele de securizare, codurile, parolele şi alte metode de control al accesului, inclusiv în ceea ce privește canalul de comunicații utilizat pentru conectarea la Serviciile Benefit disponibile în Platforma Benefit, în scopul prevenirii accesării neautorizate a sistemului. UTILIZATORUL ÎŞI ASUMĂ ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU GESTIONAREA CONTULUI DE UTILIZATOR DESCHIS ÎN PLATFORMA BENEFIT, SENS ÎN CARE ORICE OPERAȚIUNE REALIZATĂ DE ALTE PERSOANE ÎN NUMELE ŞI PE SEAMA UTILIZATORULUI ÎN SECȚIUNILE DEDICATE DIN PLATFORMA BENEFIT VOR FI OPOZABILE ACESTUIA, BENEFIT NEAVÂND OBLIGAȚIA DE A VERIFICA IDENTITATEA ŞI LIMITELE MANDATULUI PERSOANELOR CARE REALIZEAZĂ ASTFEL DE OPERAȚIUNI ÎN NUMELE ŞI PE SEAMA UTILIZATORULUI;

e) se angajează să nu desfășoare (și să nu permită desfășurarea) de activități de cracking sau hacking sau atacuri de genul "negarea serviciului”, să nu utilizeze (și să nu permită utilizarea) mijloacelor automate, inclusiv script-uri, aplicații de tip robot, bot, spider, crawler și/sau orice aplicații / programe de calculator ce pot înșela, sau simula anumite activități sau statusuri în Platforma Benefit sau, în orice fel, exploata anumite funcții sau vulnerabilități ale Platformei Benefit;

f) în utilizarea Platformei Benefit și a oricăror Servicii Benefit furnizate prin Platforma Benefit va respecta legislația aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la legislația privind biletele de valoare, respectiv dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia utilizării de monedă electronică și servicii de plată;

g) înțelege și este de acord că accesul la Serviciile Benefit oferite prin Platforma Benefit ar putea fi blocat și/sau suspendat și/sau interzis în mod automat și fără alte formalități, fără ca Societatea să poată fi obligată la plata de compensații/daune, inclusiv dar fără a se limita la urmatoarele situații:

(i) dacă există suspiciuni că o altă persoană decât Utilizatorul încearcă să acceseze contul de Utilizator;

(ii) în cazul utilizării simultane de către mai multe persoane a aceleiași Parole;

(iii) Utilizatorul nu aplică măsurile tehnice de securitate a contului de Utilizator;

(iv) Utilizatorul răspândește viruși, programe malware și/sau alte programe informatice dăunătoare sistemelor IT;

(v) Utilizatorul folosește Platforma Benefit pentru a copia conținutul acesteia, sau a informațiilor privind Serviciile Benefit oferite prin intermediul Platformei Web;

(vi) Utilizatorul este implicat în analiza și/sau citirea automată de software, directoare, date sau conținut ce vizează Platforma Benefit și/sau Serviciile Benefit;

(vii) Utilizatorul creează, distribuie, publică sau integrează aplicații externe sau alt conținut irelevant în Plaforma Benefit;

(viii) în orice alt fel, Utilizatorul desfășoară o activitate ilicită, frauduloasă sau manipulatoare în contextul utilizării Serviciilor Benefit;

(ix) în orice caz de încălcare a acestui set de T&C;

(x) precum și în cazul încetării din orice motiv a contractului dintre Benefit și către Client sau Comerciantul Partener care stă la baza oferirii accesului Beneficiarilor / Reprezentanților Autorizați la interfețele Platformei Benefit care necesită Autentificare.

(10) Utilizatorul ia la cunoștință că serviciul de asistență digitală asigurat prin Chatbot-ul Felicia se bazează pe servicii oferite de terți, iar în cazul indisponibilității sau disfuncționalității serviciului, Benefit nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru eventuale prejudicii ce ar rezulta din această împrejurare. În situația în care serviciul de asistență digitală nu este disponibil, Utilizatorul va putea să contacteze Benefit prin mijloacele dedicate din cadrul Platformei și/sau prin mijloace de comunicare la distanță – la adresele de e-mail, numerele de telefon sau sediul Benefit menționate pe site-ul  www.benefitsystems.ro.

 

13. Forța majoră

(1) Nici Benefit și nici Utilizatorul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor lor contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră, astfel cum este definit de Codul civil român.

(2) Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți (Benefit sau Utilizatorul) notifică în scris celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

14. Sesizări și reclamații

(1) Pentru sesizări sau reclamații, Utilizatorul are posibilitatea de a ne contacta pe e-mailul nostru disponibil pe Platformă.

(2) Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină informații privind Utilizatorul, respectiv, cel puțin, prenumele și numele acestuia, e-mail-ul, precum şi descrierea problemei la care se referă reclamaţia. Benefit va înştiinţa neîntârziat depunătorul reclamaţiei privind rezultatul analizei acesteia pe adresa de email oferită în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea acesteia.

 

15. Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

(1) Prezentul Contract este supus legii române.

(2) Furnizorul și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

(3) Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile aici: https://anpc.ro/categorie/1271/sal

  1. Avansul Salarial este disponibil acelor Utilizatori pentru care Organizația (angajatorul lor) a comunicat eligibilitatea pentru  accesarea acestui serviciu.
  2. Serviciile aferente Avansului Salarial sunt efectuate exclusiv de către Salarium Fintech S.R.L. (societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/970/2020, C.U.I. 43081408) – „Salarium”, Benefit neavând nicio responsabilitate în legătură cu prestarea acestora. Răspunderea față de Utilizator cu privire la calculul ori transferul Avansului Salarial, precum și toate activitățile conexe aparține exclusiv Salarium.
  3. Pentru a beneficia de Avansul Salarial, Utilizatorul trebuie să acceseze serviciile Salarium și să achite contravaloarea unui abonament din Bugetul de beneficii, după caz, prin intermediul Platformei. Informații specifice privind valoarea Avansului Salarial, costul ori durata abonamentului, după caz, etc. sunt disponibile în secțiunea dedicată din cadrul Platformei.
  4. Ulterior accesării serviciilor Salarium și achitării contravalorii abonamentului în Platformă, după caz, Utilizatorul se va putea conecta în aplicația Salarium (www.salarium.ro) în vederea solicitării serviciilor aferente de Avans Salarial.
  5. Avansul Salarial va fi disponibil Utilizatorilor începând cu luna următoare celei în care au accesat serviciul.
  6. Mai multe informații privind relația dintre Utilizatori și Salarium sunt disponibile aici.